#zijspeeltmee evenement

#zijspeeltmee evenement

#zijspeeltmee evenement 2000 1333 Maaike Kuipers

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag met drie leerzame workshops, een toffe life skills clinic en de onderlinge uitwisseling van kennis en ideeën goede stappen zijn gezet richting het betrekken van meer meiden bij sport in de wijk!

Hieronder lees je de belangrijkste inzichten uit de verschillende sessies van Inemarie, Houda, Debby en Angelique en Sanne die ze op hebben gedaan tijdens het #zijspeeltmee evenement.

Wat willen meiden?

‘Wat willen meiden eigenlijk zelf? Handvaten om zelf het gesprek met jongeren aan te gaan.’

Inemarie Dekker heeft tijdens haar workshop de volgende drie gespreks-/ communicatiemethodes toegepast:

 1. Reflecteren op een activiteit – Wat vonden ze leuk, en wat hebben ze geleerd? Tijdens de workshop werd na de ijsbreker (een spelvorm om elkaar op een leuke en actieve manier beter te leren kennen) ook teruggekeken op de activiteit. Dit kan je als coach zelf makkelijk toepassen in je eigen les.
 2. In kleine groepjes vragenkaartjes (welke je zelf kan maken) beantwoorden. Belangrijk dat iedereen naar elkaars ervaringen luistert en bij een andere ervaring alleen aanvult.
 3. Co-resolve – Bedoeld voor besluitvormingsprocessen waarbij de facilitator ook betrokken is. Het doel is om besluiten met 100% draagvlak te bereiken, dus dat iedereen het met het idee/ onderwerp eens is.

Terugkijkend op het evenement, had Inemarie de volgende belangrijkste tips en inzichten:

 • Ga in gesprek met jouw groep meiden: Wat willen zij? 
 • Elke groep en elke wijk is anders en vraagt om andere activiteiten. De ene groep wil per se binnen sporten – zonder ogen op zich gericht. Een andere groep meiden wil eindelijk wel eens het Cruijff Court niet met voetballende jongens delen. “Dus zetten we samen met de meiden het veld af met rood-wit lint en werd er een uur per week door meiden gehockeyd.” 
 • Maar hoe kom je aan tienermeiden als ze nog niet naar je sportactiviteiten komen? “Als de meiden je niet kennen, komen ze niet. Ga dus naar hen toe – doe een keer mee met een activiteit die zij al doen, leer ze kennen en nodig ze een keer uit bij jou mee te doen.”
 • Wil je ook de ouders betrekken? “Ik nodig ouders uit voor 10-minuten gesprekken. Dat klinkt formeel en kost niet te veel tijd, net als op school. Vaak praten we toch wel 20 minuten en kan ik de ouders vervolgens makkelijker bereiken als dat nodig is.”

Je kan het niet alleen

‘Inspiratie en uitwisseling met als voorbeeld de verhalen van succesvolle buurtsportcoaches.’

Tijdens de workshop van Angelique en Debby is er gekeken naar wat de vier grootste succesfactoren zijn voor een project/ activiteit gericht op meiden. Als buurtsportcoach in Tilburg (Debby) en regiomanager bij de Krajicek Foundation (Angelique) hebben zij meidensessies succesvol geïntroduceerd.

1. Persoonlijk contact

 • Zorg dat je ieder meisje leert kennen.
 • Bouw de activiteit op rond hun wensen.
 • Geef ze eigenaarschap- laat hen meebeslissen.
 • Laat ze mee participeren- Citytrainer Junior

2. Sfeer, plezier en veiligheid

 • Zorg dat sfeer en plezier leidend is.
 • Zorg voor laagdrempeligheid.
 • Zorg voor een veilige omgeving.
 • Denk goed na over welke activiteit je aanbiedt. Vooral het samenzijn en samenwerken is erg belangrijk.
 • Een voorbeeld is ‘Over de streep’.

3. Inzetten rolmodellen

‘Zet oudere jeugd in als rolmodel. Zij staan dichter bij de jeugd en kunnen voor jou een verlengstuk zijn om (nieuwe) meiden te werven.’

4. Je kan het niet alleen

Werk multidisciplinair in de wijk waar de meiden woonachtig zijn. Met wie werk je al samen of kan je mee gaan samenwerken?

 • Scholen
 • Jongerenwerk
 • Sociaal wijkteam
 • Wijkwethouder
 • GGD
 • Wethouder Sport

Je kan het niet alleen. We hebben elkaar nodig.

Een toffe meidensportles

‘Praktische tools die goed ingezet kunnen worden om meiden te betrekken en te behouden op het sportveld.’

Houda Loukili heeft tijdens haar kickboks workshop de deelnemers laten ervaren hoe een meidensessie eruitziet/ werkt. Het draait hierbij niet alleen om sporten, maar ook om ruimte te creëren voor een gesprek en sterker en zelfverzekerder de les uit te stappen.

De training:

 • Start in een kring, waarbij iedereen zich even voorstelt. Een kring is een goede optie, doordat iedereen elkaar kan zien en iedereen op zijn of haar gemak is en elkaar wat beter kent voordat de training/ les begint.
 • Samen warm worden/ warminguppen. Door burpees, mountain climbs en joggen en boksen op de plaats kunnen ze gelijk oefenen en feeling krijgen met de bewegingen.
 • Laten samenwerken tijdens oefeningen. Zo werd er in tweetallen gesquat met een bokshandschoen tussen de ruggen en schouders, wat een uitdagende oefening was waarbij goed samengewerkt moest worden.
 • Reactie oefening. In tweetallen bij een handschoen. Op het fluitsignaal probeer je zo snel mogelijk de handschoen aan te raken. Dit maakt de deelnemers fanatiek.
 • In tweetallen werden boksbewegingen gemaakt. Door iedereen door te  laten draaien, werd er steeds met een onbekende samengewerkt, wat de groep hechter maakt en de mensen uit hun comfort-zone haalt.
 • Sparren. Een minuut lang zo vaak mogelijk tegen de handschoen van de andere slaan. Kan je jezelf de volgende keer verbeteren? Ja/ nee? Laat maar zien of je verwachting klopt!  

Sport & life skills samen

Sanne van Dongen was niet alleen een geweldige host voor de dag, maar heeft ook haar expertise binnen de basketbalwereld gebruikt om een toffe, afsluitende life skills clinic te geven. Haar ervaringen vanuit haar topsport-achtergrond heeft haar geleerd dat meiden het vaak ook wel degelijk leuk vinden om fysiek uitgedaagd te worden en je hier ook een balans in moet zoeken. “Door het geven van zwaardere oefeningen zoals push-ups of andere krachtinspanningen leren meiden ook wat het is om hard te werken en dingen te overwinnen. Hierdoor komen ze erachter dat ze (letterlijk) sterker worden, dat zorgt voor een gevoel van onoverwinnelijkheid. Vergeet niet: het hoeft niet alleen maar leuk en gezellig te zijn, soms mag de zweep er ook wel een beetje over.”

Terugkijkend op het evenement, had Sanne de volgende belangrijkste inzichten:
– De aanpak van meiden is anders dan die van jongens, zeker als het niet topsport betrekt
– Voor meiden geldt sport, meer dan bij jongens, als middel om andere doelen te bereiken
– Vertrouwen is ontzettend belangrijk, zowel het winnen van vertrouwen als het geven van vertrouwen
– Wel gelden er voor verschillende culturen, andere manieren van aanpak.

Tips & Tricks

#zijspeeltmee is een samenwerking tussen ISA en Vice Versa en wordt mogelijk gemaakt door het Frame Voice Report programma van Wilde Ganzen – gefinancierd door de Europese Unie.

Contact us

The Netherlands
Marathonloop 1
5235 AA ‘s-Hertogenbosch
info@zijspeeltmee.nl
+31 (0)73 64 94 256