Het sportveld brengt niets dan goeds

Het sportveld brengt niets dan goeds

Het sportveld brengt niets dan goeds 2560 1696 Maaike Kuipers

Zonder de organisatie Tysa was Pascilia Naloka niet de vrouw geweest die ze nu is – en als coach en mentor geeft ze haar vaardigheden door. Meiden die met weinig zelfvertrouwen binnenstromen zien veranderen in zelfbewuste mensen, dáár doet ze het voor. ‘Als je beledigd of ontmoedigd wordt, blijf dan in jezelf geloven.’

Pascilia Naloka begon met voetbal zoals zoveel Afrikaanse spelers dat deden, tot aan de wereldberoemde sterren toe: met een bal gemaakt van papier. Achter haar ouderlijk huis was een klein speelveld, waar ze altijd voetbalde met andere kinderen en haar broers en zus. ‘Ik ben opgegroeid met voetbal’, zegt ze, ‘en dat heeft me gemaakt tot de vrouw die ik nu ben.’

Brandhout verzamelen

Juist omdat ze uit een echt voetbalgezin komt en ze ook de herinnering aan haar overleden echtgenoot levend wilde houden, heeft de moeder Pascilia altijd gestimuleerd te gaan sporten. ‘Dit kwam ook omdat mijn vader door het voetbal in staat was om voor zijn gezin te zorgen’, zegt ze. ‘Mijn moeder was van jongs af aan ervan overtuigd dat het sportveld niets dan goeds brengt. Ze stimuleerde me altijd achter mijn passie voor sport aan te gaan.’

Dat is niet vanzelfsprekend, voegt ze daaraan toe. ‘Er zijn ook families die hun dochters niet aanmoedigen naar het sportveld te gaan, omdat ze denken dat ze daardoor schoolverlaters worden – of op jonge leeftijd zwanger raken, omdat ze veel samenzijn met mannen rondom het sportveld, of omdat ze vinden dat het de taak van een meisje is om brandhout te verzamelen en op hun broertjes en zusjes te passen.’

Op haar vijftiende kwam Naloka in contact met Transforming Young Stars of Africa (Tysa), een organisatie rondom de stad Kitale, in Kenia. Tysa werkt vanuit de gedachte dat sociale transformatie van individuen ook leidt tot verandering in de gemeenschap. Als je veilige plaatsen voor jongeren creëert waar ze kunnen samenkomen, zoals een voetbalveld, en de jeugd de kans krijgt om deel te nemen in beslissingsprocessen, dan kun je een samenleving op een positieve manier veranderen.

Naloka zal nooit het moment vergeten dat ze zich aanmeldde voor de activiteiten van Tysa. ‘Mijn oudere broer Francis was al erbij betrokken en zo wist ik ervan. Ik begon met vrijwilligerswerk en kreeg de kans cursussen en opleidingen te volgen. Nu ben ik zelf coach, scheidsrechter en mentor van jonge meiden en jongens.’ 

Speel, leer en doe

Naloka praat tijdens het gesprek vol passie over de impact van Tysa – onder meer op haar eigen leven. ‘Zonder Tysa was ik niet de persoon geweest die ik nu ben; dan was ik net als veel andere meisjes jong getrouwd en had ik vroeg kinderen gehad.

‘Ook om me heen’, vervolgt ze, ‘zie ik veel jongeren wier leven positief beïnvloed is door de sportactiviteiten die we organiseren. We integreren sport met levensvaardigheden en hebben spelvormen waarin we jongeren en kinderen leren over besluitvorming en hoe ze zelf beslissingen kunnen nemen. 

‘We trainen jongeren in hoe ze voor een groep kunnen staan en om te spreken in het openbaar. Dat leidt tot zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, want je moet dapper zijn dat te durven. Jongeren die bij ons actief zijn, kunnen geïnformeerde beslissingen voor zichzelf nemen en buiten bestaande kaders denken. Onze slogan is: Speel, leer en doe.’ 

Als hun zussen

De groepen waarmee Nakola als coach werkt, bestaan uit zowel jongens als meiden. Ziet ze barrières voor meiden om deel te nemen? Naloka denkt even na en zegt dan: ‘De grootste angst die meiden hebben om gezamenlijk te sporten, is dat ze bang zijn dat jongens te ruw spelen. Fysiek boezemen de jongens hen angst in, zeker in de adolescente leeftijd. Zo durven meiden geen keeper te zijn, omdat ze bang zijn dat jongens te hard schieten. 

‘We vragen jongens rekening ermee te houden en niet te ruw te spelen. In het begin waren jongens daar niet blij mee en evenmin enthousiast om samen met meiden te voetballen, maar naarmate de tijd vorderde is er steeds meer een familiegevoel ontstaan en zien ze de meiden nu als hun“zussen”, voor wie je niet te hard moet zijn. En ze zien dat meiden wel degelijk goed kunnen voetballen en dat het juist leuk is samen te sporten.’

Wees standvastig

De meeste voldoening geeft het Pascilia Naloka om meiden die met weinig zelfvertrouwen binnenstromen bij Tysa te zien veranderen in zelfbewuste mensen met een hoog zelfvertrouwen: dat is precies de transformatie die Tysa nastreeft. 

‘Ik heb zóveel mooie voorbeelden gezien, vooral van meiden die al langere tijd met ons trainen. Op school nemen hun prestaties toe en krijgen ze complimenten van hun leraren. Het leuke is dat de leraren ook erkennen dat die positieve ontwikkelingen te danken zijn aan Tysa. De meiden krijgen vaak leiderschapsfuncties op school. En de ouders zijn blij met het karakter van hun kinderen.’

Zelf wil Naloka bij Tysa actief blijven en een rolmodel zijn voor de jonge mensen die ernaartoe komen. ‘Ik wil ze blijven begeleiden en zien uitgroeien tot steunpilaren in onze gemeenschap.’

Meld je HIER aan voor het event #zijspeeltmee op 6 februari!

Het hele verhaal lezen? Je vindt het hier op de website van Vice Versa.

Tips & Tricks

#zijspeeltmee is een samenwerking tussen ISA en Vice Versa en wordt mogelijk gemaakt door het Frame Voice Report programma van Wilde Ganzen – gefinancierd door de Europese Unie.

Contact us

The Netherlands
Marathonloop 1
5235 AA ‘s-Hertogenbosch
info@zijspeeltmee.nl
+31 (0)73 64 94 256